REALITNÍ A STAVEBNÍ KANCELÁŘ ASTRA

1. máje 6, Olomouc  |  tel. 585 225 499  |  rkastra@volny.cz

Více kontaktů

Člen asociace realitních kanceláří České republiky.

Naše služby

RK ASTRA - garant dobrých obchodů s nemovitostmi

ASTRA - realitní a stavební kancelář je soukromá firma působící v oblasti trhu s nemovitostmi. Od jejího vzniku se firma rozvíjí a pevně uchycuje v podvědomí veřejnosti i podnikatelské sféry v Olomoucké regionu. Dobré jméno jsme si vybudovali na zkušenostech vycházející z plného pochopení potřeb našich klientů a vytrvalé snahy o jejich konečné uspokojení.

Po dobu naší činnosti jsme realizovali řadu úspěšných obchodů v oblasti nemovitostí. Mezi naše klienty a obchodní partnery patří významné firmy, Městské a Obecní úřady, zemědělské společnosti, stavební firmy, bankovní domy, podnikatelé, úřady státní správy, občané.

Stavebním kamenem našeho podnikání je solidnost a snaha o spokojenost klientů s úrovní našich služeb. Od počátku bylo naší snahou podílet se na určitém zavedení řádu a dodržování pravidel vedoucích k úspěšným a bezproblémovým obchodním případům jako garant jejich korektního a diskrétního průběhu. Provizní sazby pevně stanovené vlastním provozním řádem kanceláře jsou na dolní hranici běžných sazeb. To jsou hlavní aspekty k dosažení spokojenosti našich klientů a dobrého pocitu z odvedené práce.

Mám zato, že se za období od svého vzniku realitní kancelář ASTRA vyprofilovala ve stabilní a konkurenceschopný subjekt, který může zodpovědně nabídnout své služby také Vám. Kolektiv pracovníků a externích spolupracovníků je připraven Vám ochotně poskytnout radu či službu. Našim cílem je uspokojit i ty nejnáročnější z Vás.

Oblast zprostředkování

Nosnou činností naší realitní kanceláře je zprostředkování prodeje, nákupu a pronájmu nemovitostí. Jsme schopni zajistit zprostředkování formou konkursu, aukce, dražby. Zajišťujeme v krátkých lhůtách veškeré podklady pro převody nemovitostí, všechny náležitosti související s převodem nemovitosti včetně podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, v případě zájmu klientů bezplatně vyřídíme daň z převodu nemovitostí. Pro urychlení práce se zakázkami vedeme databanku klientů a databanku nemovitostí.

Oblast oceňování nemovitostí

Zajišťujeme

  • vypracování znaleckých posudků v cenách dle platných oceňovacích předpisů (pro převody nemovitostí, pro dědická řízení, pro vypořádání podílového spoluvlastnictví, pro vypořádání společného jmění manželů apod.)
  • ocenění nemovitostí v tržních cenách pro potřeby občanů, peněžních ústavů, soudů a podnikatelských subjektů
  • ocenění pro konkurzní řízení
  • ocenění nepeněžitých vkladů do obchodních společností

Právní a daňové poradenství

Realitní kancelář ASTRA zajišťuje právní služby pro své klienty prostřednictvím spolupracující advokátní kanceláře a spolupracujícími daňovými poradci.

© 2010 Realitní a stavební kancelář ASTRA | Kontakt